Medlemsmøde den 20. november 2019.

Årets sidste officielle klubarrangement var medlemsmødet den 20. november, hvortil ca. 60 af vore medlemmer havde tilmeldt sig. Vort medlem Poul Dahl havde indvilget i at holde et indlæg om sine mange oplevelser og forsøg på at påvirke organisationen under sin lange karriere i militæret. Poul Dahl aftjente efter sin studentereksamen værnepligten ved Prinsens Livregiment…