Print
Mail

Baneservice

Viborg Golfklub ligger stor vægt på at spillet på banen fungerer tilfredsstillende for alle spillere. Vi lægger ligeledes stor vægt på at vore gæster føler sig velkomne og kan hjælpes tilrette.

Det er samtidig vigtigt, at klubbens vedtagne ordensregler for spil på banen overholdes. På den måde sikres den bedst mulige oplevelse for alle.

Viborg Golfklub udfører derfor jævnligt Baneservice på banen og ved 1. tee. På tidspunkter hvor der erfaringsmæssigt er størst behov, er der etableret fast Baneservice og derudover gennemføres der løbede opsyn efter behov.  

Baneservice udføres for størstedelsens vedkommende af frivillige medlemmer samt af klubbens ansatte. Baneservicepersonalet er af bestyrelsen bemyndiget til at udføre baneservice i henhold til følgende retningslinier:

På 1. tee kontrolleres:

 • At der i perioder med ventetid på 1. tee alene tillades start af grupper med 3 eller 4 spillere. Hvis tee-stedet er frit må 2-bolde starte, men har ingen gennemgangsrettigheder på banen.
 • At spillerne medbringer pitchfork og har den klar i lommen
 • At medlemmer har synligt klubmedlemsbadge.
 • At greenfee spillere har synlig greenfee kvittering.
 • At hver spiller anvender eget udstyr.
 • At gæster bydes velkommen og serviceres bedst muligt

På banen kontrolleres:

 • At der kun startes på 1. hul på ugens 18 huls bane
 • At spillegrupper, der tydeligvis er langsommere end efterfølgende spillegruppe lukker i gennem, senest når der er et helt hul fri foran
 • At der lukkes igennem når det er klart, at en bold ikke let kan findes - det skal ske straks, hvis der er plads foran
 • At etiketteregler overholdes, dvs. rive i bunker, rette nedslagmærker op, lægge tørv på plads m.v.
 • At golfbiler følger den almindelige spillerytme, samt ordensregler i øvrigt for golfbiler
 • At gæstespillere på par 3 banen har synlig greenfee kvittering.
 • At ordensreglerne for spil på par 3 banen overholdes - herunder at der kun startes på hul 1.
 • At alle prøvemedlemmer har synligt grønt medlemsmærke med gyldigt årsmærke.

Håndhævelse af reglerne:

 • Baneservicepersonalet har kompetence til at påtale manglende efterlevelse af ovenstående regler og forlange disse overholdt.
 • Såfremt spillere på banen nægter at efterleve henvisningerne fra baneservicepersonalet kan disse bortvises.
 • Overtrædelse af  påklædningskodeks vil blive påtalt
 • Personer uden gyldigt medlemsbadge eller greenfeekvittering bortvises fra banen
 • Personer med medlemsbadge, men uden gyldigt årsmærke, kan få lov til at spille færdigt, men noteres og indberettes til sekretariatet såfremt det vurderes, at medlemmet har lovlig adgang til banen, og lover at få bragt forholdene i orden.

Med venlig hilsen 

Viborg Golfklub

 
Vi støtter Talentprojektet
Vi støtter Talentprojektet
Hosted by www.DomainBox.dk