Print
Mail

XL Golf fritspilsordning

Hammel, Ikast/Tullamore, Randers, Tange Sø, Norddjurs, Kalø og Viborg Golfklub har indgået en fritspilsaftale gældende for sæsonen 2018.

Ved fritspilsordningen forstås, at et medlem af denne ordning i en klub, uden begrænsninger frit kan spille på de øvrige involverede klubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og pligter en greenfeespiller har.

 

Alene fuldgyldige medlemmer i de involverede klubber kan blive omfattet af ordningen.

 

Prisen for at være med i ordningen er 900,00 kr. pr. kalenderår, som faktureres af hjemmeklubben til medlemmet.

 

De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af de respektive klubbers fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger at tilkøbe fritspilsordningen.

 

For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspilsordningen, indføres en karenstid på 3 år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspilsordningen i den nye klub.

 

Tilmeld XL Golf fritspilsordning ALLEREDE I DAG!

Du kan allerede nu bestille medlemskab i XL Golf for 2018 ved at udfylde en tilmeldingsblanket på hjemmesiden. Klik på dette link for at komme til tilmeldingsblanketten - Tilmeld XL Golf fritspilsordning

 

Logo - XL Golf.jpg

 
Hosted by www.DomainBox.dk