Print

Lokale regler

LOKALE REGLER FOR VIBORG GOLFKLUB

 

1.    Banemarkeringer:

Hvide pæle                Out of bounds

Gule pæle                 Vandhazard

Røde pæle                Parallel vandhazard

Blå pæle                   Areal under reparation

Blå pæle m. sort top   Areal under reparation med spilleforbud

 

2.    Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

 

3.    Træflis er løse naturgenstande.

 

4.    Grusvejen ved 12., 14. og 16. hul (Kjeldvej) er kunstigt overfladebelagt. Lempelse efter Regel 24-2b. Alle andre veje og stier er integrerende dele af banen.

 

5.    Ved spil af 12. hul er 15. hul out of bounds. Ved spil af 13. hul er 14. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

 

6.    Træer med støttepæl eller beskyttende bånd er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

 

7.    For alt spil på denne bane, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

 

Godkendt af DGU marts 2010

 
Vi støtter Talentprojektet
Vi støtter Talentprojektet
Hosted by www.DomainBox.dk